ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tecno Artés, una major eficiència energètica

Casos d'empresa   Tecno Artés

L'empresa Tecno Artés va sorgir l'any 2005 per tal de desenvolupar equips d'energia distribuïda, que aprofiten la tecnologia de les microturbines per generar energia elèctrica i tèrmica d'una manera molt neta i eficaç, amb diverses aplicacions per a diferents segments del mercat.

Aporta solucions molt interessants que cobreixen mancances en el context energètic en el qual ens trobem actualment, juntament amb la reduccó de la polució de l'aire.

Tecno Artés, una major eficiència energètica

Tecno Artés, una major eficiència energètica

Com va sorgir el vostre projecte?

Va sorgir a finals de l'any 2004 quan, en una conversa familiar, li vaig proposar al meu pare començar a desenvolupar equips de generació energètica que fessin servir combustibles renovables aprofitant un coneixement que ell tenia sobre el desenvolupament de turbines en el sector aeronàutic. Quan vam constatar que el projecte era viable el vam plantejar a un amic, Pere Gragera, que actualment n'és un soci, perquè portés el vessant electrònic del projecte i vam constituir un petit equip.

I en què consisteix?

Fabriquem equips de generació energètica aprofitant les microturbines, que alimentem amb diversos combustibles renovables, per generar energia tant elèctrica com tèrmica. El nostre avantatge diferencial resideix en el fet de saber utilitzar la turbina aeronàutica per fabricar microturboreactors de dimensions i pes reduïts i d'una potència superior a la generada per altres sistemes tradicionals, utilitzant combustibles nets o renovables com biogàs, gas natural o biodièsel. La turbina compta amb un mecanisme que genera una gran quantitat d'electricitat i ho fa molt a prop de l'usuari, pel que es redueix la pèrdua d'energia que sovint es produeix en la seva distribució. Un altre dels principals avantatges que presenta la turbina és que fabrica energia elèctrica i tèrmica, i la suma de les dues energies a través d'un únic combustible fa que l'eficiència de tot el sistema sigui molt alta, s'arriba a aprofitar el 93% d'energia. A més, la turbina és un sistema de generació que redueix les emissions de NOX i de CO2, el que contribueix a un medi ambient més saludable. Així, l'origen del nostre projecte és aprofitar al màxim l'energia que generem, un del objectius de la societat actual.