Valoració i llicència de patents de nous productes farmacèutics