ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Nuclis d'R+D en Economia circular, àmbit dels residus

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Els Nuclis d'R+D Empresarial a l’Economia verda i circular són una oportunitat per desenvolupar nous projectes de recerca i desenvolupament relacionats amb els residus amb l’objectiu d’iniciar nous processos a l’empresa o millorar els existents a partir d’innovacions tecnològiques.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

També podran participar les entitats cooperadores que no participen econòmicament en el projecte.

Quantia

Els ajuts es dirigeixen a projectes amb un pressupost mínim de 150.000 euros i la intensitat de la subvenció serà d’entre el 25% i 70%.

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.500.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del dia 7 de juny fins a les 14:00 hores del dia 30 de juny de 2022.

Més informació

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Presentació del Programa 2022

Fitxa informativa (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8682 Data 03.06.2022

Contacte

Sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat

Justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat

Gestió tècnica: rdempresarial@gencat.cat