Cupons a la Internacionalització
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Acreditació TECNIO

Acredita la teva tecnologia

L’acreditació TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, i també per alinear les estratègies regionals d'innovació aprovades per la Unió Europea.

 

Si acredites la teva empresa o entitat amb el segell TECNIO, gaudiràs d’aquests avantatges:

 • Ús del segell TECNIO
 • Visibilitat a través del web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació. Si escau, serveis especialment dissenyats per a la difusió i comercialització de la tecnologia i de les seves capacitats en R+D
 • Informació sobre les activitats i instruments de suport d’ACCIÓ
 • Capacitació en transferència tecnològica
 • Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i innovació
 • Informació especialment adreçada a entitats acreditades TECNIO sobre línies d’ajut i programes específics gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès
 • Participació en activitats de networking
 • Vehiculació dels instruments de política d’innovació i transferència tecnològica a través de TECNIO

La durada de la vigència de l’acreditació serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2019. Una vegada finalitzat aquest termini la renovació no serà automàtica ja que s’adaptaran els requisits en funció de l’evolució dels programes i les necessitats empresarials.

Consulta’ns per conèixer-ne tots els detalls!

Hi ha diferents tipus d’empreses i entitats que poden obtenir l’acreditació amb el segell TECNIO:

 • Desenvolupadors de tecnologia privats
 • Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre
 • Altres desenvolupadors sense ànim de lucre
 • Desenvolupadors de tecnologia públics
 • Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia

 

Si encaixes en algun d’aquests perfils, contacta amb ACCIÓ per acreditar-te!

Desenvolupadors de tecnologia privats

 • Tenir la condició d’enginyeries i/o empreses privades de base tecnològica amb establiment operatiu a Catalunya amb independència de la seva forma jurídica
 • Ser titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual propis (patents, models d’utilitat i/o drets d’autor en el cas de programari) en els darrers tres anys
 • Tenir una mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses que sigui com a mínim de 120.000€

 

Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats

 • Tenir la condició d’entitat sense ànim de lucre amb majoria d’empreses en el seu patronat
 • Tenir una mitjana d’ingressos dels darrers tres anys per desenvolupar recerca pròpia que sigui d’un mínim del 30% dels ingressos totals
 • Tenir els ingressos del darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses superior al 35% sobre els ingressos totals
 • Disposar d’un sistema actualitzat de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses
 • Tenir uns ingressos mínims anuals de 35 milions d’euros o bé tenir un creixement anual dels ingressos del 20% a comptar des de l’any anterior al d’acreditació

 

Altres desenvolupadors sense ànim de lucre

 • Tenir la condició d’entitat sense ànim de lucre
 • Tenir en el darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses superior al 35% sobre els ingressos totals
 • Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses
 • Tenir uns ingressos mínims anuals de 500.000 euros

 

Desenvolupadors de tecnologia públics

 • Ser un grup de recerca de les universitats públiques i/o privades, dels centres de recerca CERCA, dels centres del CSIC, o ser entitat pública sense ànim de lucre o consorci, i estar ubicat a Catalunya. Excepte en el cas dels centres de recerca CERCA, cal que el personal investigador estigui acreditat amb el segell SGR (almenys en un 80% del grup).
 • Tenir una mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses com a mínim del 25% sobre els ingressos totals del grup, o bé com a mínim de 120.000 euros
 • Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el grup

 

Facilitadors de tecnologia públics: unitats de comercialització de tecnologia

 • Estructures pròpies de les universitats catalanes, instituts de recerca hospitalaris, centres de recerca CERCA i del CSIC que tinguin per funció la comercialització de tecnologia via llicència de patents, models d’utilitat i/o drets d’autor pel cas de programari a empreses i/o creació d’empreses de base tecnològica

Les acreditacions TECNIO estan tancades. Consulta’ns per conèixer-ne tots els detalls!