• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Acreditació d'entitats i empreses TECNIO

21048 - 21048-Acreditació d'entitats i empreses TECNIO Departament d'Empresa i Coneixement accio

L'objectiu de l'acreditació és identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l'ofereixen, i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, per tal de reforçar i articular el sistema català d'innovació.   

Llegiu-ne més

Per acreditar les entitats sol·licitants es constituirà, al darrer trimestre de cada any fins l'any 2018, una comissió de validació formada pel personal d'ACCIÓ. Al web d'ACCIÓ es publicarà  la data màxima de presentació de sol·licituds per ser revisades en les diferents comissions.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 30 de novembre del 2018.

A entitats o empreses que compleixin amb els requisits establerts i que s'incloguin dins d'una de les categories següents:

  • Desenvolupadors de tecnologia públics.
  • Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre:
    • Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats
    • Altres desenvolupadors sense ànim de lucre
  • Desenvolupadors de tecnologia privats
  • Facilitadors de tecnologia públics: Unitats de comercialització de tecnologia
Què necessiteu fer?

Data actualització 24.01.2018