• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Acreditació com a entitat de finançament alternatiu per l'any 2019

21480 - Acreditacio_Financament_Alternatiu Departament d'Empresa i Coneixement accio

ACCIÓ vol donar visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Ho fa a través d’un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu que facilitin una millor gestió financera i augmentin les opcions de finançament de les empreses catalanes. Això els permetrà gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als inversors, invertir en economia real de manera directa.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de les sol·licituds per ser acreditada com a entitat de finançament alternatiu romandrà obert 14 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de la present Resolució.

Entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya. S’estableixen diferents categories d’entitats de finançament alternatiu:

  • Finançament col·lectiu d’inversió: inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada online.
  • Finançament col·lectiu de préstec: inversors i microinversors presten diners, en forma de préstec amb un tipus d’interès i un calendari de repagament, a empreses a través d’un punt de trobada online.
  • Descompte de factures: inversors i microinversors presten diners, a través del descompte d’efectes comercials, a empreses a través d’un punt de trobada online.
  • Xarxes d’Inversors Privats: inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic, habitualment en el format de fòrum d’inversió o reunió
Què necessiteu fer?

Data actualització 28.11.2019