ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix
Cupons a la Competitivitat Empresarial any 2020

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 21879 - Cupons a la Competitivitat Empresarial any 2020 Departament d'Empresa i Treball
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Cal que signeu el formulari principal amb un certificat digital de:

  • Certificat de representació de persona jurídica.

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 17 de novembre de 2020, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Els requisits específics que han de tenir els beneficiaris en cadascun dels programes s'estableixen a l'annex 2 de les bases reguladores. De manera genèrica, els beneficiaris han de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

S'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit