Startups: experiències i publicacions

El projecte europeu LINKS UP, cofinançat pel programa INTERREG SUDOE, pretén estimular el creixement i la competitivitat de les startups del sud-oest d’Europa en els sectors de l’e-turisme i l’e-salut, amb particular èmfasi en el seu procés d’acceleració.

LINKS-UP