Creixen un 15% les empreses catalanes dedicades a la ciberseguretat