ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

França actualitza la llei contra els residus i per l’economia circular

Alertes de comerç internacional

A partir de febrer de 2023 serà obligatori incloure en els articles tèxtils de confecció, roba de casa i calçat, que siguin comercialitzats a França, informació específica sobre els mètodes de classificació, dipòsit o reciclatge dels residus resultants del producte.

Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

La Llei AGEC, contra els Residus i per l’Economia Circular (Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) es va publicar a al Diari Oficial de la República Francesa (Journal Officiel) el 10 de febrer de 2020. Tot i que aquesta llei va entrar en vigor l’1 de gener de 2022, el seu àmbit d’aplicació s’estén fins l’any 2040.

L’objectiu de la llei AGEC és protegir el medi ambient a través de diverses mesures:

  • Reducció de residus.
  • Foment del reciclatge de béns (economia circular).
  • Reducció/eliminació de plàstics.
  • Allargament de la vida dels béns de consum per reduir les emissions de CO2.
  • Preservar la biodiversitat.

Quines novetats s'han produït?

Aquesta llei preveu noves mesures, obligacions i prohibicions que van entrar en vigor a principis de 2022. Tot i això, i tenint en compte la situació econòmica global i les al·legacions rebudes per part del sector empresarial, es va concedir un període de transició.

Finalment, però, a partir de l’1 de febrer de 2023 serà obligatori incloure en els articles tèxtils de confecció, roba de casa i calçat comercialitzats a França dos nous elements:

  • Logo Triman: El logo Triman indica que el residu és reciclable. Ha d’anar imprès en blanc i negre, amb una mida mínima de 6 mil·límetres sense estar superposat a altres elements visuals. Tampoc pot ser més petit que els símbols impresos al seu costat.
  • Informació de classificació. Logo "Info-Tri": Es tracta de la informació que especifica els mètodes de classificació i dipòsit dels residus resultants del producte. Ha de figurar en el producte, en el seu embalatge o, en el seu defecte, en altres documents subministrats amb el producte (un manual, les instruccions d’ús...). Si l’embalatge consta de diverses parts, cal mostrar com rebutjar cadascun dels elements per separat.

Aquests dos elements han d’aparèixer en francès. Poden afegir-se en diferents suports: a l’etiqueta de la composició, a l’etiqueta temporal, en el producte (per sistema d’impressió o bordat), a l’embalatge de venda (clàusula, caixa, bossa, etc.) o, fins i tot, en forma d'adhesiu.

Les empreses tenen temps fins l'1 d’agost de 2023 per assegurar que els estocs preexistents a la normativa també la compleixen.

Enllaços d'interès

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional