La Unió Europea obre un nou procés per regular el carboni que generen els béns importats