ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Estats Units modifica la llei de modernització de begudes artesanals

Alertes de comerç internacional

Els Estats Units han modificat la llei de modernització de begudes artesanals des del passat 1 de gener. Una modificació que comporta un canvi d'entitat responsable i la forma com els importadors aprofitaran els beneficis fiscals.

Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

Quines són les modificacions que s’apliquen a la Llei de modernització de begudes artesanals?

  • A partir de l'1 de gener de 2023 s’estableix un canvi d’entitat responsable. En concret, es transfereix de la Customs and Border Protection (CBP) a l’Oficina Fiscal de Comerç d’Alcohol i Tabac —Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)— la responsabilitat d’administrar els beneficis fiscals de la CBMA produïts per l’alcohol importat per al consum als Estats Units. Així, els exportadors espanyols de cervesa, vi i begudes espirituoses respondran a les sol·licituds d’informació que requereixi la TTB.
  • Addicionalment, la llei també modifica la forma en què els importadors aprofitaran els beneficis fiscals que rebin. Així, els importadors que desitgin gaudir d’aquests beneficis hauran de pagar el tipus impositiu complet a la CBP i, posteriorment, presentar una sol·licitud de reemborsament a la TTB.

Què és la Llei de modernització de begudes artesanals?

La Llei de modernització de begudes artesanalsCraft Beverage Modernization Act (CBMA)— està en vigor des del gener del 2018. Es tracta d’un reglament que contempla taxes reduïdes i bonificacions fiscals per a la cervesa, el vi i els licors destil·lats produïts als Estats Units o importats a aquest país.

Els productors estrangers assignen els beneficis fiscals als importadors estatunidencs dels seus productes. Aquests importadors estatunidencs paguen l’impost federal de consum sobre la cervesa, el vi i els licors destil·lats importats, i han de rebre una assignació dels beneficis fiscals de la CBMA per part del productor estranger per tal de beneficiar-se'n.

Entre el 2018 i el 2022, l’Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units —Customs and Border Protection (CBP)— ha estat l’organisme encarregat d'administrar aquestes disposicions fiscals relacionades amb els productes importats. Així, a partir del 2023, s’estableixen les modificacions següents:

  • Canvi d’entitat responsable.
  • Canvi de la forma en què els importadors aprofiten els beneficis fiscals assignats.

Algunes disposicions generals que cal considerar:

  • Els productors estrangers poden cedir els beneficis fiscals de la CBMA a un o varis importadors estatunidencs dels seus productes. Un importador estatunidenc no pot gaudir d’aquest benefici fiscal sense que el productor estranger li ho hagi assignat.
  • Cada productor estranger només pot assignar una quantitat limitada de beneficis fiscals per a cada categoria dels seus productes.
  • Anteriorment, els productors estrangers assignaven els beneficis fiscals utilitzant una plantilla amb capçalera. A partir del 2023, aquestes productors hauran de fer servir el sistema en línia myTTB per assignar els beneficis fiscals de la CBMA als importadors.
  • Abans d’assignar beneficis fiscals, el productor estranger ha de registrar-se al TTB mitjançant el sistema en línia myTTB, des d'on rebrà una Identificació de Productor Estranger TTB, i proporcionar una sèrie d'informació requerida. Una vegada realitzat el registre, el TTB emetrà la identificació corresponent, que l’importador estatunidenc haurà d'utilitzar durant els tràmits.

Enllaços d’interès

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Vols resoldre dubtes d'aquesta Alerta o de problemàtiques concretes de les teves operacions a l'exterior? Ja pots contactar amb l’Oficina de barreres a la internacionalització, et resoldrem les teves consultes en menys de 48 hores.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional