Nova instrucció sobre la llicència de funcionament d’instal·lacions de productes sanitaris a Espanya