ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La Xina imposa noves restriccions a l’exportació de porcí

Alertes de comerç internacional

A partir de l’agost del 2021, el govern xinès ha començat a retirar autoritzacions, que ja havien sigut atorgades, a empreses escorxadores catalanes i espanyoles per a l’exportació de porcí a la Xina.

01/08/2021
Alerta de comerç internacional

Alerta de comerç internacional

Les autoritzacions representen un requisit indispensable per poder accedir al mercat xinès. Les previsions indiquen que, probablement, les autoritats xineses esdevindran molt més restrictives tant per concedir nous permisos, com per a la seva renovació, per tal de dificultar l’accés al seu país.

El principal motiu d’aquesta nova restricció a les exportacions, podria ser una barrera de caràcter proteccionista, per tal de protegir la producció nacional de porcí que ja comença a despuntar desprès de la seva gran davallada el 2018, a causa de la crisi de la PPA (Pesta Porcina Africana) que va paralitzar la seva producció i va provocar que la Xina hagués d’augmentar dràsticament les seves importacions de porcí per cobrir la demanda interna.

Les autoritats espanyoles són conscients d'aquesta incidència i treballen per resoldre-la, tant des d'Espanya, a través dels ministeris d'Exteriors, Agricultura i Comerç, com des de Pequín, des de l’ambaixada espanyola mateixa.

 

Punts importants: previsions i recomanacions

Actualment existeix un procediment molt complex per poder exportar porcí a la Xina. De fet, el principal requisit per poder accedir al mercat xinès és obtenir la sol·licitud d’autorització de l’establiment carni emès per les autoritats xineses. Aquest procés, en si mateix, es considera una barrera comercial, ja que és poc transparent i pot durar anys la tramitació de l’homologació per part de les autoritats xineses.

Així, doncs, ateses les noves actuacions proteccionistes per part de la Xina, es pot preveure un increment de barreres d’accés com podrien ser:

  • Noves exigències molt tècniques d’accés.
  • Noves notificacions exigint nova documentació per a la renovació de l’autorització.
  • Noves publicacions reguladores sense previ avís.
  • Disconformitat amb la documentació entregada a duanes i pendent de ser revisada.
  • Retards innecessaris de documentació per part de la Xina.
  • Inspeccions in situ rigoroses per part dels inspectors xinesos.
  • Auditories online no superades amb justificacions poc precises.

Finalment, recomanem revisar detalladament tota la documentació de les expedicions de porcí que es realitzin a la Xina i estar pendents de possibles noves regulacions que estableixi la Xina, per tal d’evitar la retirada de més autoritzacions ja atorgades.

 

Enllaços d’interès

 

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional

Pàgines relacionades