L’alimentació a l’Índia, tota una indústria a processar