ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Angola: un país ple d'oportunitats

Articles i altres publicacions

Amb un creixement del 7,9% el 2012, segons les previsions de l'African Economic Outlook, i una projecció positiva d'entre el 7i el 8% per als propers anys, Angola és un dels països amb més potencial de creixement de l'Àfrica subsahariana. El país competeix amb Nigèria per convertir-se en el principal productor de petroli de la regió, amb una producció d'aproximadament 1,65 milions de barrils al dia.

Angola: un país ple d'oportunitats

Després d’una llarga guerra civil que va durar quasi tres dècades i que va finalitzar el 2002, Angola està passant d’una economia post-conflicte a una economia típicament de mercat. Amb un creixement del 7,9% el 2012, segons les previsions de l'African Economic Outlook, i una projecció positiva d’entre el 7 i el  8% per als propers anys, Angola és un dels països amb més potencial de creixement de l’Àfrica subsahariana. El país competeix amb Nigèria per convertir-se en el principal productor de petroli de la regió, amb una producció d’aproximadament 1,65 milions de barrils al dia.

Actualment Angola ha de fer front a necessitats importants derivades de la reconstrucció del país. Un dels objectius primordials del Govern passa per la reconstrucció de les infraestructures danyades i per l’augment de l’habitatge, entre d’altres. Per fer-ho compta amb una gran quantitat de recursos naturals: petroli, gas natural, diamants, minerals, recursos hidràulics, agrícoles i pesquers. Però a banda del sector petrolier, l’aprofitament d’aquests recursos resta encara lluny de ser òptim.

L’economia angolesa es troba encara poc diversificada i especialitzada. Bona part de les empreses són “generalistes” amb múltiples negocis. Alguns sectors clau per a l’economia (com la distribució) actuen com oligopolis i aglutinen gran part de la demanda. L’agricultura de subsistència segueix sent la principal font de renda de la majoria de la població. La producció nacional, per la seva banda, és molt reduïda, així que s’importen la majoria dels béns de consum i d’equip.

És en aquest context, i per tal de combatre la dependència excessiva del boom derivat del petroli, que el país està fent esforços importants per diversificar la seva economia oferint incentius a la inversió privada fora del sector del petroli i el gas. Les oportunitats de negoci que el mercat angolès brinda a les empreses catalanes són diverses i nombroses. Angola és un país emergent on gairebé tots els sectors necessiten desenvolupar-se en certa mesura i que depèn en gran part de les importacions. Destaquem els sectors i subsectors següents:

  • Agroalimentari, serà un sector que serà de gran importància per al futur del país
  • Construcció i infraestructures (carreteres, aeroports, ports, hospitals, escoles, habitatges socials, habitatges...)
  • Aigua i sanejament, per millorar l’accessibilitat a l’aigua corrent i potable
  • Béns de consum, per abastir els nous hàbits de consum
  • Productes industrials i béns d’equip
  • Energia elèctrica (generació, transport i distribució) i energies renovables
  • Etc.

Per concloure, tot i els nombrosos atractius que el país presenta, endinsar-se a Angola no és una tasca fàcil. Per treballar en el país s’han de preveure algunes dificultats i obstacles com ara els elevats costos d’entrada, la burocràcia, la falta de capacitats i d’infraestructures en condicions... Tot i així, les oportunitats per a les empreses catalanes a Angola són considerables i a priori la relació benefici-inversió es preveu molt favorable.

Les relacions entre Catalunya i Angola

Les exportacions catalanes a Angola han incrementat més d’un 160% entre el 2007 i el 2012. El total de les exportacions catalanes el 2012 suma més de 50 milions d’euros.

Els principals productes que es van exportar el 2012 van ser combustibles i olis minerals, vaixells, maquinaria, plàstic i les seves manufactures, paper i manufactures del paper, vehicles automòbils i les seves parts, mobiliari, material elèctric , manufactures del metall i carn.

Angola és el quart destí de les exportacions catalanes a l'Àfrica subsahariana, després de Sud-àfrica, Ghana, Guinea Equatorial i Nigèria.

ACCIÓ Johannesburg proporciona serveis d’assessorament per a les empreses catalanes interessades en introduir-se al mercat d’Angola: recerca de canals de distribució, de socis locals, de clients, projectes d’implantació.

Bibliografia: