ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Caracterització, anàlisi i impacte de les empreses sorgides dels Trampolins Tecnològics catalans

Articles i altres publicacions

Vuit anys després de la creació de la Xarxa de Trampolins Tecnològics, ACCIÓ ha analitzat els resultats d'aquestes iniciatives i ha valorat l'impacte que han tingut amb un estudi dins de la col·lecció d'Informes de Competitivitat.

Aquest informe, pretén realitzar una radiografia, caracterització, i una avaluació de les spin-offs sorgides dels Trampolins Tecnològics de les universitats catalanes en la generació de llocs de treball, en el creixement econòmic de la regió i en el potencial innovador. Finalment, es pretén analitzar l'impacte de les spin-offs universitàries en la creació de riquesa futura en la regió.

01/05/2009
Caracterització, anàlisi i impacte de les empreses sorgides dels Trampolins Tecnològics catalans

Caracterització, anàlisi i impacte de les empreses sorgides dels Trampolins Tecnològics catalans

Estudia les spin-offs sorgides dels Trampolins Tecnològics (TT) de les universitats catalanes i el seu impacte en la creació de riquesa en la regió. Ho fa analitzant l’equip fundador de l’spin-off, la universitat de la que provenen, el suport que ofereixen els TT, etc.

Indica que l'equip fundador de les spin-offs està format per homes amb una mitjana d’edat de 35 anys i més de la meitat tenen estudis universitaris, així com postgraus i màsters. La majoria, però, no tenien formació prèvia en administració, direcció i/o creació d'empreses en el moment de crear l'empresa.

Els principals problemes en el procés de creació d'empresa són el finançament, el desconeixement del mercat, la dificultat de trobar clients i trobar personal qualificat. En la majoria dels casos, els empresaris recorren als serveis dels TT a l’hora de crear l’empresa.

Dels serveis que ofereixen els TT, els més utilitzats i els que es consideren més importants són: la informació i tramitació d'ajuts públics, la recerca de finançament i/o socis industrials, i el suport en l'elaboració del pla d'empresa. L’assessorament legal, administratiu i fiscal o El suport en el procés de comercialització de productes o serveis són els serveis pitjor valorats i menys utilitzats.

L’estudi aposta per promoure la creació de spin-offs, especialment en el camp de les “ciències de la vida”, ja que són intensives en R+D, contracten més doctors i generen més patents. Proposa que es dissenyin mesures de suport per a la incorporació de treballadors de la universitat de procedència posterior al moment de la creació i que es promogui la incorporació de personal provinent d'empreses d'alta tecnologia.