Caracterització, anàlisi i impacte de les empreses sorgides dels Trampolins Tecnològics catalans