Els problemes de l'aigua potable a l'Àsia són crònics