ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Estudi d'acceleració empresarial: dimensionament empresarial

Articles i altres publicacions

Aquesta és la primera part de l'estudi d'acceleració empresarial i tracta de la mida de les empreses i com aquesta influeix en el seu creixement. Les altres parts de l'estudi parlen de l'organització i el finançament empresarial. Estudi cofinançat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Estudi d'acceleració empresarial: dimensionament empresarial

Estudi d'acceleració empresarial: dimensionament empresarial

Analitza les polítiques públiques de suport a l’acceleració empresarial. N’identifica dos tipus: aquelles l’objectiu de les quals és contribuir a la consolidació de projectes empresarials, i d’altres molt més focalitzades en l’acceleració del creixement empresarial. Les primeres són més generalistes mentre que les segones són més ambicioses i encarades a resultats.

Defensa que, per promoure l’acceleració empresarial, les polítiques econòmiques estiguin enfocades cap a l’orientació empresarial, els recursos, les capacitats de l’empresari i de l’empresa, l’entorn i l’estratègia. També cal treballar per superar els principals reptes: la raresa de la voluntat de créixer, la manca de planificació estratègica i l’accés al finançament.

Un altre obstacle per al creixement empresarial és la gestió dels recursos humans. Destaca la dificultat per seleccionar treballadors amb els coneixements i l’experiència requerits en cada moment i per retenir els millors treballadors i involucrar-los en el procés.

Proposa que les polítiques públiques d’acceleració empresarial estiguin orientades a donar suport a la innovació, a la internacionalització, a la promoció del networking, a la cooperació empresarial, etc.