ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La indústria del benestar a Catalunya

Articles i altres publicacions

La realitat de l'estat del benestar i de les societats avançades provoca que la prevenció, la bellesa i el plaer prenguin protagonisme. L'Observatori de Prospectiva Industrial (OPI) ha impulsat una iniciativa de reforçament competitiu del col·lectiu d'empreses que treballen per a la satisfacció del benestar de les persones.

Aquest article resumeix les principals dades i conclusions de la diagnosi d'aquesta realitat a Catalunya.

La indústria del benestar a Catalunya

La indústria del benestar a Catalunya

Les raons per les quals els consumidors entren en contacte amb el benestar són diverses. S’han identificat tres perfils de consumidors: l'estètic actiu, el còmode i el místic/espiritual. Aquests consumidors tenen diferens motivacions pel que fa a la consecució del benestar, que van des del plaer i l’estètica a l’harmonia del físic i de la ment i també es reflecteixen en els seus comportaments: des dels tractaments passius fins a la integració en la rutina diària.

Amb la finalitat de saber què és el que demanarà el consumidor en el futur, s’han identificat i caracteritzat vuit tendències socioculturals i de consum, amb diferent intensitat d’impacte segons els perfils de consumidors.

Amb la voluntat de donar resposta als principals reptes estratègics que es deriven de les conclusions extretes de l’anàlisi del sector i de l’estudi dels consumidors, s’ha dissenyat un pla d’acció, que ha tingut en compte les prioritats expressades per les empreses mateix i que consta de dues tipologies d’actuacions: unes de tipus transversals i d’altres adreçades específicament a cadascun dels tres segments identificats: bellesa, alimentació saludable i centres d’esport i wellnes. Aquests, en conjunt, agrupen més de 300 empreses a Catalunya que facturen un mínim de 4.085 milions d'euros i donen feina a prop de 17.000 treballadors.