Marroc, oportunitats de negoci per a la construcció