ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Marroc, oportunitats de negoci per a la construcció

Articles i altres publicacions

El Marroc ofereix múltiples i diverses oportunitats per a les empreses catalanes en les diferents branques que engloben el sector de la construcció, especialment per la demanda de materials i infraestructures amb més valor afegit. Els plans de desenvolupament del Govern exigeixen un creixement on les empreses catalanes poden tenir-hi un paper important.

La construcció ofereix bones oportunitats al Marroc

El Marroc viu en un estat d’economia productiva que intenta desenvolupar la indústria d’un país on l’agricultura encara és la que té més pes al PIB (20%). A hores d’ara es tracta d’un mercat molt estable, amb una economia liberal molt semblant a l’europea.

El govern marroquí impulsa diversos plans de desenvolupament en el sector de la construcció que són una bona oportunitat per a les empreses catalanes. Concretament, es tracta de plans com l’Emergence, que cerca inversions en la industrialització; o l’Azur, que va destinat a la construcció i reforma de complexos turístics.

Cal tenir en compte, però, que les oportunitats en el sector de la construcció se situen en nínxols determinats. El país nord-africà ja disposa d’un mercat madur pel que fa a empreses de construcció simple. Per tant, les oportunitats es troben en aportar qualitat i valor a la construcció. Els hospitals, els teatres, els ports o els habitatges de luxe són un exemple de nínxols de mercat que es poden explorar, així com la domòtica que s’hi pugui aplicar. Per contra, els habitatges econòmics o escoles rurals de construcció senzilla presenten una alta competència dins del mateix mercat marroquí. Un altre nínxol important de mercat és el de la maquinària, que el Marroc necessita importar gairebé en la seva totalitat.

Alguns aspectes a tenir en compte per introduir-se al mercat marroquí és la necessitat de dominar la llengua francesa, així com valorar la competència europea i especialment d’empreses turques que també s’hi estan introduint oferint preus molt econòmics. Tanmateix, la proximitat geogràfica i la bona percepció que es té dels productes catalans i espanyols al Marroc són punts que poden jugar a favor de les empreses catalanes. Això sense oblidar els acords d’associació entre el Marroc i la Unió Europea que eliminen barreres aranzelàries, que es preveu del tot eliminades per l’any vinent.