ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitat de negoci en alimentació al Marroc

Articles i altres publicacions

El país nord-africà experimenta un creixement sostingut des d'una situació d'economia emergent i estable. Una nova classe mitjana, especialment a les ciutats, amb la dona incorporant-se al mercat de treball, provoca que el mercat agroalimentari ofereixi grans oportunitats en els productes processats provinents de la importació.

El mercat agroalimentari ofereix bones oportunitats al Marroc

La indústria agroalimentària és una de les principals del Marroc, per davant de la tèxtil i la química. Tanmateix, la contribució d’aquesta indústria al PIB del país és només del 4,4 % per darrera del 15 % o 20 % (en funció de l’any i les pluges) del sector agrari primari. Per tant, el Marroc es mostra com un país agrícola però encara poc transformador.