ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitat de negoci en l'atenció de la tercera edat al Canadà

Articles i altres publicacions

Al Canadà tota una generació de baby boomers està arribant a les edats de jubilació. Atendre i satisfer les necessitats de la tercera edat serà un dels reptes que haurà d'afrontar el país nord-americà els propers anys, i ofereix oportunitats en molts sectors per a les empreses catalanes.

Atenció a la gent gran

Els coneguts com a baby boomers són la generació nascuda durant els vint anys següents de la Segona Guerra Mundial, que aniria del 1946 al 1964. Durant aquesta època hi va haver un augment inusual en la taxa de natalitat en alguns països anglosaxons com són els Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda i Canadà. Aquesta generació va suposar un gran canvi en la demografia que lògicament també va afectar de manera important l’economia.

Durant aquest període, al Canadà van néixer més de 8,2 milions de persones, una mitjana de 412.000 per any, i de 3,7 fills per dona (comparat a 1,7 dels últims anys). Segons el cens de Statistics Canada del 2011, 9,6 milions de canadencs, que representarien gairebé 3 de cada 10 (29%), són baby boomers.

Actualment, aquesta generació té entre els 45 i 65 anys, així que en els propers anys la població envellirà de manera notable. L’any 2031, tots els baby boomers hauran arribat als 65 anys i la proporció de jubilats podria ser del 23% (en comparació al 15% del 2011).

Aquestes xifres demogràfiques suposaran grans canvis i accentuaran encara més les disparitats regionals ja existents entre les ciutats i algunes regions on s’espera que es concentri amb més diferència aquest rang de la població, formant així “zones de jubilats”. Es preveu que en aquestes zones hi haurà problemes per trobar mà d’obra i oferir serveis als ciutadans. Així que l’augment en l’esperança de vida i l’arribada massiva a la jubilació dels baby boomers obriran un mercat important a les empreses que s’hi sàpiguen adaptar.