ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Oportunitat de negoci sector de la salut al Brasil

Articles i altres publicacions

El sector salut al Brasil necessita una renovació general de centres i d'aparells a causa de l'increment de la classe mitjana i a l'envelliment progressiu de la població. El sistema de salut públic del Brasil (SUS) té llistes d'espera llargues i això ha provocat un gran creixement del sector de la sanitat privada.

Salut al Brasil

Sector

La taxa d’atur segueix sent baixa i això té efectes sobre el consum intern. La inversió estrangera es manté, fruit del clima de confiança, i s’està veient que la crisi de 2008 ha tingut poc impacte en l’economia del país. A més a més, els últims esdeveniments programats de caràcter global (Mundial de futbol i els Jocs Olímpics) li estan donant una gran exposició a l’àmbit internacional, aconseguint captar inversions d’arreu del món.

El sector salut al Brasil necessita una renovació general de centres i d’aparells a causa de l’increment de la classe mitjana i a l’envelliment progressiu de la població. El sistema de salut públic del Brasil (SUS) té llistes d’espera llargues i això ha provocat un gran creixement del sector de la sanitat privada.

Oportunitat

El sector salut al Brasil presenta oportunitats gràcies a la convergència de diversos factors:

 • 1.Canvi estructural de la població. En els últims 15 anys hi ha hagut un canvi en la piràmide poblacional fruit de l’envelliment de la població. Aquest sector de la població suposa un increment de la demanda de prestacions del sector sanitari, sobretot en temes de geriatria i serveis d’atenció a persones en situació de dependència
 • 2.Canvi en el poder adquisitiu. Per raó del creixement econòmic i de les polítiques del país per treure gent de la pobresa, s’ha vist un augment de la classe mitjana al Brasil que demana més serveis i prestacions en el sector salut
 • 3.Canvi normatiu. El mes de gener de 2015 hi ha hagut un canvi en el marc normatiu del sector hospitalari brasiler, facilitant l’entrada de capital estranger. La llei també suprimeix l’obligació de tenir autorització prèvia per a l’entrada de capital estranger de l’òrgan directiu del Sistema Únic de Salut (SUS)
 • Aquest últim factor obre oportunitats a inversors estrangers en:

  • Propietat de centres hospitalaris
  • Renovació de les infraestructures sanitàries i de material mèdic
  • Gestió de logística especialitzada
  • Serveis d’atenció a persones en situació de dependència
  • Aplicació d’eines de gestió
  • Màrqueting de productes farmacèutics
  • Geriatria
  • Tractaments pal·liatius
  • Inseminació artificial