Pimes, innovació i internacionalització: perspectives per a Catalunya