ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Repercussions de la crisi de la construcció en la indústria auxiliar de l'habitatge

Articles i altres publicacions

El sector de la construcció es pot segmentar en edificació residencial, edificació no residencial, rehabilitació i obra civil, representant el primer segment aproximadament del 34% del total a Catalunya.

El cicle caracteritzat pel boom de la construcció ha tocat sostre i el mercat immobiliari s'ha desaccelerat, no només en el conjunt d'Espanya sinó a quasi tots els països del nostre entorn. A partir de mitjan 2007 tots els indicadors pateixen una dràstica baixada.

Repercussions de la crisi de la construcció en la indústria auxiliar de l'habitatge

Repercussions de la crisi de la construcció en la indústria auxiliar de l'habitatge

Segons les previsions dels experts, s'assumeix que el 2009 i 2010 poden concentrar la pitjor part de l'impacte negatiu de l'entrada en el nou cicle, i no està clar que es mostrin signes de certa recuperació abans del 2011. El còmput conjunt de les variables de prospectiva apunta a una reducció sostinguda del 60%-70% en l'activitat de la construcció residencial.

La indústria de materials i equipaments de la construcció engloba un conjunt força ampli d'activitats que destinen els seus productes als diferents segments que s'integren dins els processos constructius. El cost dels materials de construcció representa una mitjana del 54% del total de costos d'un projecte de construcció, mentre que la mà d'obra supera el 33% i la maquinària el 12%.

Les activitats dedicades a l'equipament per a la llar es troben actualment en una situació delicada a causa de, en primer lloc, les seves característiques competitives intrínseques i, en segon lloc, l'actual caiguda del consum intern: estem assistint a un escenari de contracció de la demanda interna i sobretot a una punxada de la bombolla immobiliària que ha repercutit sobretot al mercat de l’habitatge, on aquestes activitats estan estretament lligades, agreujat tot plegat amb grans restriccions per accedir al crèdit.

Les hipòtesis van en la línia que totes aquestes activitats industrials estan veient i veuran ajustada la seva activitat en una forquilla d'entre el 30% i el 70%. De fet, segments com el dels rajolers ja van veure la seva activitat molt aturada l'últim trimestre del 2008.