ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Tot el que has de saber de l’acord del Brexit

Articles i altres publicacions

Tot el que has de saber de l'acord del Brexit

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea s’ha fet efectiva amb un acord d’última hora que impacta en el dia a dia de les empreses catalanes interessades en aquest mercat.

01/12/2021

Després d’anys d’incerteses, dubtes i previsions, finalment el Regne Unit ha sortit de la Unió Europea. El Brexit s'ha fet efectiu amb un acord que posa negre sobre blanc moltes de les qüestions que han fet ballar el cap, entre molts d’altres, a les més de 3.300 empreses catalanes que hi exporten, de les quals 2.200 ho fan de forma regular.

Entre 2019 i 2021, més de 2.000 empreses ja han passat per la Finestreta Brexit d’ACCIÓ per tal de resoldre els seus dubtes i preparar-se pel nou context. Un suport que segueix vigent per tal de facilitar a les empreses catalanes l’adaptació a la nova realitat de les relacions comercials amb el Regne Unit arran del Brexit.

Un acord a l’últim minut

El 24/12/2020 la Unió Europea i el Regne Unit van arribar a un principi d’Acord Comercial i de Cooperació per governar les seves relacions; un acord que guia la situació un cop el Regne Unit ha abandonat de forma efectiva la UE i el Brexit és una realitat.

La falta de temps per ratificar l’acord abans no finalitzés el període de transició (fixat pel 31/12/2020) ha provocat que ambdues parts n’acordessin l’aplicació de forma provisional a partir de l’1/1/2021. D’aquesta manera, el Parlament Europeu dels 27 disposa de temps fins al 28/2/2020 per ratificar i signar l’acord del Brexit.

Aquest nou Acord de Cooperació i Comerç UE-Regne Unit no coincidirà en cap cas amb el nivell de cooperació que existia mentre el Regne Unit era membre de la UE, però sí que va molt més enllà dels tradicionals acords de lliure comerç i proporciona una base sòlida per preservar una sòlida relació de cooperació. L’acord es basa en tres grans pilars:

1. Acord de Lliure Comerç: una nova associació econòmica i social amb el Regne Unit

 • L’acord inclou no només el comerç de béns i serveis, sinó també una àmplia gamma d’altres àrees d’interès de la UE com ara la inversió, la competència, les ajudes estatals, la transparència fiscal, el transport aeri i per carretera, l’energia i la sostenibilitat, la pesca, la protecció de dades, i coordinació de la seguretat social
 • Preveu la inexistència d’aranzels ni quotes sobre totes les mercaderies que compleixin les normes d’origen adequades
 • Al quedar fora de la unió duanera i del mercat únic, el Regne Unit esdevé un tercer país i s’estableixen controls fronterers al tràfic de mercaderies

2. Una nova associació per a la seguretat dels ciutadans

 • L'acord de comerç i cooperació estableix un nou marc per a l'aplicació de la llei i la cooperació judicial en matèria de dret civil i penal
 • Reconeix la necessitat d'una forta cooperació entre la policia nacional i les autoritats judicials, en particular per combatre i perseguir la delinqüència i el terrorisme transfronterers
 • Construeix noves capacitats operatives, tenint en compte que el Regne Unit, com a membre no comunitari fora de l’espai Schengen, no compartirà instal·lacions per a la seguretat com feia fins ara
 • La cooperació en matèria de seguretat es pot suspendre en cas que el Regne Unit infringeixi el seu compromís de seguir adherint-se a la Convenció Europea de Drets Humans i la seva aplicació nacional

3. Un acord horitzontal sobre governança: un marc que supera la prova del temps

 • Un capítol dedicat a la governança proporcionarà claredat sobre com s'operarà i es controlarà l'acord, amb la finalitat de donar la màxima seguretat jurídica a les empreses, consumidors i ciutadans. També establirà un Consell d'Associació Mixta que assegurarà que l'acord s'apliqui i s'interpreti adequadament i on s'hi debatran totes les qüestions en derivin

Què destaquem de l’acord?

No hi haurà aranzels

L’Acord de Comerç i Cooperació firmat amb la UE crea una àrea de lliure comerç sense quotes ni aranzels per a tots aquells productes amb origen preferencial.

Hi haurà controls fronterers

Al quedar fora de la unió duanera i el mercat únic el tràfic de mercaderies estarà sotmès als inconvenients de la paperassa fronterera.

Les empreses que vulguin exportar al Regne Unit s’han d’informar sobre la documentació a tenir preparada perquè no els retinguin les mercaderies a la frontera. Alguns exemples de temes imprescindibles que les empreses han de tenir en compte són:

 • EORI
 • Documentació general d’exportació (DUA d’exportació, Factura, Packing List, etc.)
 • Origen preferencial de la mercaderia.

Simplificacions de controls

Brussel·les i Londres han pactat algunes simplificacions dels controls per alleugerir tota la càrrega burocràtica:

 • Possibilitat d’IVA diferit
 • Processos de declaració de bens simplificats
 • Simplificació del trànsit
 • Règims especials
 • Etc.

A més, la duana britànica està implementant els nous procediments d’una manera més flexible i els terminis d’implementació seran esglaonats fins al juliol de 2022 per diferents tipus de mercaderies.

Per contra, pel que fa a les importacions, la duana espanyola ja està aplicant el 100% dels nous procediments.

Noves regulacions

Tots els productes estaran subjectes a les regulacions del Regne Unit, que no necessàriament seran les mateixes que a la UE. Ara bé, s’ha creat un sistema per simplificar el procés creant “autocertificats” de compliment amb les normes.

Sectors exclosos

Alguns sectors, a dia d’avui, s’exclouen de l’acord sobre serveis: serveis públics, serveis d’interès general, serveis financers, alguns serveis de transport i serveis audiovisuals per preservar la diversitat cultural. Està prevista la revisió d’alguns serveis en un futur.

La lliure circulació de persones acabarà

Els ciutadans del Regne Unit deixaran de tenir la llibertat de treballar, estudiar, iniciar un negoci o viure a la UE. Necessitaran visats per a estades de llarga durada a la UE. El mateix passarà amb els ciutadans de la UE, que necessitaran aplicar el sistema per punts del Regne Unit per realitzar qualsevol de les activitats esmentades al país. S’aplicaran controls fronterers i caldrà segellar els passaports.

La finestreta BREXIT com a eina de suport per a l’empresa catalana

Tot i la posada en pràctica de l’acord del Brexit, encara queden molts punts per resoldre durant aquest 2021. Caldrà que les empreses estiguin informades i preparades per adaptar-se als canvis, especialment a aquells que ja són vigents. És per això que les empreses catalanes exportadores i importadores cal que es facin preguntes, com les següents:

 • Tinc clara quina documentació, com ara visats, necessiten els meus treballadors/es per traslladar-se i treballar entre els dos territoris?
 • El nostre operador logístic ja compta amb el Kent Acces Permit per evitar retencions a la frontera?
 • La nostra empresa ha tramitat l’EORI per realitzar exportacions i importacions?
 • El Regne Unit ha traçat un pla transitori d’aplicació de les mesures de l’acord per sectors. Sé quan entren en vigor els que afecten la meva empresa?
 • Si la nostra empresa comercialitza productes peribles, sé què podem fer per evitar retencions a la duana que els puguin malmetre?

Per resoldre aquests o la resta de dubtes, consulta l'Oficina tècnica de barreres a la internacionalització.

Serveis relacionats

Pàgines relacionades