Costa Brava Mediterranean Foods, unificar els productes en una sola marca