Creixent en la producció de taules de centre i de menjador pel sector hàbitat