Grup Boix, fons Next Generation per digitalitzar la indústria forestal