ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Innovar sistemàticament en etiquetes que enganxen

Casos d'empresa   APLI PAPER

A APLI, la innovació es treballa com un procés més dins la gestió de l'empresa. Coneixerem com han trobat el seu propi mètode per sistematitzar la innovació, així com les eines i els instruments que utilitzen. El resultat: els productes més innovadors del sector que, sens dubte, enganxen.

Idees Força

A APLI integren el client des de les primeres etapes del procés d’innovació. S’innova amb i per al client.

Sempre que sigui possible és molt positiu provocar que el client interactuï amb el producte.

De vegades és bo sortir de l’entorn habitual (oficina) per fomentar la creativitat.

APLI entén la innovació no només com a producte sinó que, de manera més àmplia, s’innova també en el servei al client.

Per tal d’orientar els nous llançaments a les inquietuds reals de les persones, a APLI col·laboren amb co-creadors i agents externs catalitzadors de la innovació oberta: universitats, escoles de disseny, escoles de negocis, centres tecnològics, trend-hunters i, evidentment, els usuaris.

A APLI s’aplica la innovació oberta, de manera que la col·laboració no només és de tercers cap a l’empresa sinó en amdós sentits.

Perfil digital