ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Excel·lència en l'educació. El model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius

Eines de competitivitat

Aquesta guia té com a objectiu ajudar als centres educatius a aplicar el model d'excel·lència vigent a Europa. El llibre s'acompanya d'un CD room interactiu, on podreu fer una autodiagnòsi guiada de la situació del vostre centre per tal d'aplicar aquest model d'excel·lència.

La publicació neix de la col·laboració dels departaments d'Educació i de Treball i Indústria de la Generalitat, i és la continuació de la guia de gestió per processos en els centres educatius basada en la Norma ISO 9001:2000, anant un pas més enllà, pretén que els centres d'educació catalans assoleixin uns nivells d'excel·lència propis dels centres europeus més evolucionats, basant-se en el model EFQM.

Excel·lència en l'educació. El model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius

Excel·lència en l'educació. El model europeu de qualitat aplicat a la gestió dels centres educatius

Destaca la importància de comptar amb un sistema educatiu de qualitat a la societat del coneixement i en una economia basada en la innovació, l’alt valor afegit, etc. Per això recull aspectes, metodologies i teories útils i necessàries per millorar la gestió i el funcionament de les escoles.

El manual s’estructura en cinc mòduls. El primer explica l’evolució del concepte de qualitat i els sistemes de gestió. El segon és un cas pràctic per reflexionar sobre els vuit principis bàsics de la qualitat (formació continuada, gestió per processos, lideratge i coherència d’objectius, etc.).

El tercer apartat, que inclou un glossari de termes, analitza el model d’excel·lència europeu i com millorar el sistema català, l’EFQM. El quart mòdul inclou dues eines d’auto-avaluació específiques per als centres educatius per extreure el màxim profit de l’aplicació de l’EFQM i i dissenyar plans de millora.

El darrer mòdul recull les experiències viscudes per set escoles d’arreu de Catalunya com la de l’IES-SEP de l’Ebre de Tortosa per la seva aula d’acollida o el de l’IES Josep Brugulat de Banyoles, que ha dut a terme un projecte didàctic per a l’aprenentatge conjunt de llengües a tercer i quart d’ESO.

També destaca el cas de l’IES La Pineda de Badalona per la seva gestió d’agrupaments flexibles i la gestió de pressupostos de departaments didàctics, el de l’IES Montsià d’Amposta per la seva aposta per la mediació com a eina per gestionar positivament els conflictes, etc.