ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Gestió de la innovació: diagnosi

Eines de competitivitat

La Guia de Gestió de la Innovació té l'objectiu de servir a les petites i mitjanes empreses industrials com a eina per iniciar una reflexió interna sobre la seva capacitat per innovar.

Vol ser un primer pas per motivar accions de millora dins l'empresa a partir d'un qüestionari de 30 preguntes i diversos indicadors de resultats agrupats en els mòduls que formen el procés d'innovació: generació de nous conceptes, desenvolupament de producte, redefinició dels processos productius, redefinició dels processos de comercialització i gestió del coneixement i de la tecnologia.

Gestió de la innovació: diagnosi

Gestió de la innovació: diagnosi

Posa a l’abast de les les petites i mitjanes empreses industrials les eines necessàries per gestionar el procés d’innovació. Considera que la innovació és un element bàsic de la competitivitat i per això l’han de fomentar totes les empreses, independentment de la seva dimensió i del sector en què competeixen.

Identifica diferents classes d’innovació de producte (fer alguna cosa nova), de procés (una nova manera de fer), tecnològica (aplicar el coneixement científic), de ruptura (ruptura i impacte de mercat) o incremental (millora progressiva del producte).

La innovació s’ha d’incloure en tots els processos empresarials. Aquests poden ser: estratègics (màrqueting, control de gestió, etc.), clau (vendes, logística, facturació, etc.) o de suport (manteniment, comptabilitat, gestió de personal, etc.).

Identifica els quatre passos a seguir en un procés d’innovació: l’organització i assignació de responsabilitat (tothom hi ha d’estar implicat però algú se n’ha de fer responsable), autodiagnosi (cal analitzar el funcionament de l’empresa per detectar oportunitats de millora), estratègia (anàlisi d’escenaris futurs previsibles) i execució de projectes d’innovació (cal executar els projectes sorgits).

Analitza les diferents fases dels projectes: investigació preliminar, investigació detallada (anàlisi de perspectiva de negoci), desenvolupament, revisió postdesenvolupament, assaig i validació, anàlisi econòmica precomercialització, producció i llançament, i revisió postimplementació.

Com a complement a la Guia de gestió de la Innovació, es presenta, a més, un CD interactiu per ajudar les petites i mitjanes empreses industrials de Catalunya a fer una autodiagnosi de l'estat de la gestió de la innovació a la seva empresa i així poder emprendre mesures de millora. Per descarregar el CD, cliqueu sobre l'enllaç, descomprimiu el zip i obriu l'arxiu .exe.