ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00

Eines de competitivitat

Aquesta guia té com a objectiu ajudar els centres educatius a implantar un nou model de gestió, basat en la ISO 9001, que cerqui la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament. La guia explica l'aplicació del model de gestió a través de fitxes i mapes de processos i inclou un capítol amb experiències i opinions d'alguns centres que han implementat aquest model de gestió.

La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00

La gestió per processos en els centres educatius basada en la norma ISO9001:00

Identifica els punts crítics per aplicar aquest model de gestió: la manca de compromís global del centre, relacions entre el professorat poc afavoridores o contràries a l’entesa, la reticència als canvis, la mobilitat de les plantilles dels centres públics, etc.

El model, però, presenta nombrosos beneficis: afavoreix la millora contínua i la transparència (gràcies a auditories internes i externes), permet augmentar el grau de satisfacció del personal del centre i fomenta el treball participatiu, fet fa que hi hagi d’haver debat abans de passar a la presa de decisions, fent partícips a tots els integrants.

Explica què és un procés i classifica els diferents tipus en tres tipologies: estratègics (elaboració i desplegament de polítiques i estratègies del centre), clau o operatius (constitueixen la seqüència de valor afegit) i de suport (donen suport als processos operatius i estratègics). Els destinataris poden ser els alumnes, la família, la societat, l’equip humà o el Departament d’Educació.

Un cop definits, s’elabora el mapa de processos. S’hi han d’incloure els procediments i les activitats relacionades per assolir els objectius. Cada procés ha de tenir un responsable i s’ha d’identificar l’abast de la influència i les interaccions amb altres processos, així com paràmetres de control. Cada procés ha de tenir la seva pròpia fitxa amb tota la informació relacionada.

La guia estableix vint-i-tres processos (cinc són estratègics, cinc són claus, vuit són de suport a la cadena clau i cinc més de suport) i en desenvolupa els més rellevants en fitxes. És el cas de la planificació i organització del centre, la gestió de la comunicació, promoció i relacions internes i externes, la col·laboració amb empreses i facilitar la transició al treball o la gestió de la satisfacció de l’alumnat i les famílies.

Presenta els requeriments de la norma ISO 9001:2000 (document .PDF) als centres educatius, així com les desviacions més freqüents. Analitza les experiències de diverses escoles: l’IES-SEP Lacetània de Manresa, l’IES Escola Bonanova de Barcelona, l’IES-SEP La Garrotxa d’Olot, l’IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada i l’IES-SEP Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona.