ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La creació de nous mercats a partir dels nous plantejaments de la contractació pública

Eines de competitivitat

La contractació pública representa al voltant del setze per cent del PIB mundial. És un mercat immens i divers en què la globalització i l'augment de la transparència estan canviant l'entorn competitiu. Aquesta guia està dissenyada per a les petites i mitjanes empreses interessades en els mercats internacionals i en l'impacte de les noves polítiques de contractació pública en les seves perspectives empresarials.

La creació de nous mercats a partir dels nous plantejaments de la contractació pública

La creació de nous mercats a partir dels nous plantejaments de la contractació pública

Els nous plantejaments de la contractació pública presentats en aquest llibre segueixen desenvolupaments que han afectat la majoria de les autoritats públiques.

En primer lloc, els governs han de respondre a les pressions competitives per prestar millors serveis a un cost més baix, però també pretenen aprofitar els mercats globals oferint solucions cada cop més efectives. La vigilància de la despesa pública pot millorar amb l’augment de la transparència governamental.

En segon lloc, la definició de la relació qualitat-preu està canviant. El valor es mesura no només amb el preu de compra sinó també amb la sostenibilitat de la inversió, inclosos els costos del cicle de vida i els impactes mediambientals i socials.

En tercer lloc, la tecnologia està canviant la forma en què els governs solucionen reptes importants, però també la forma en què interactuen amb els proveïdors a través de la contractació electrònica, dades obertes i informació del mercat per reduir els costos de 50 mil milions d’euros només a Europa, ser més responsables i trobar solucions millors.

Finalment, els governs estan pressionats per innovar. Els reptes més importants de la societat, com l’envelliment de la població, el canvi climàtic o l’accessibilitat, requereixen solucions que encara no tenim, o que pot ser que no encaixin amb els sistemes de subministrament tradicionals. Com a resultat, els governs comencen a acceptar que necessiten compartir riscos a l’hora de trobar nous plantejaments amb empreses grans i petites.

Com a resultat d’aquestes condicions, han sorgit quatre nous plantejaments de la contractació pública que han canviat la forma d’aplicar els reglaments i procediments de la contractació pública: compra pública verda i socialment responsable, compra pública innovadora i contractació pública electrònica.