ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Anàlisi de les exportacions catalanes 2022

Informes d'anàlisi econòmica

Les exportacions catalanes segueixen batent rècords i el 2022 han crescut prop d’un 18%. Els països europeus continuen liderant les vendes catalanes a l’exterior malgrat que al continent americà és on més creixen.

03/04/2023
Anàlisi de les exportacions catalanes 2022

Anàlisi de les exportacions catalanes 2022

Les exportacions catalanes han crescut un 17,9% el 2022 i assoleixen gairebé els 95.000 milions d’euros, la xifra més alta de tota la sèrie històrica. Es tracta d’un ritme creixent que ha estat superior que al de països com Alemanya (14,1%).

Catalunya lidera les exportacions a l’Estat espanyol amb el 24,4% del total, molt per damunt de Madrid (15,2%) o Andalusia (11%), en segon i tercer lloc, respectivament. Tot plegat ho indica l’informe 'Anàlisi de les exportacions catalanes 2022 (document .PDF)' on es poden veure amb detall aspectes com l’evolució de les vendes catalanes internacionals, l’anàlisi sectorial o el geogràfic.

Creixement a totes les províncies

L’increment de les exportacions catalanes al món és una realitat a totes les províncies, especialment a Girona i Barcelona, que creixen un 21,2% i un 19,6%, respectivament. En termes de creixement, Lleida es situa en tercer lloc amb un 15,6% i Tarragona tanca la llista amb un augment del 5,4%.

Les empreses exportadores regulars, a l’alça

Les empreses exportadores regulars són imprescindibles per entendre el bon ritme de les vendes catalanes a l’exterior. El nombre d’empreses que venen de manera regular al món augmenta un 2,2% el 2022 fins les 17.469 i assoleixen un nou rècord històric. Amb aquestes xifres, Catalunya lidera el nombre d’empreses exportadores regulars a l’Estat espanyol el 2022, amb un pes del 30,5% del total.

D’altra banda, també cal destacar l’evolució de les empreses exportadores regulars per trams d’exportació. Aquest any passat, les empreses que exporten més de 5 milions d’euros ha augmentat més d’un 10,7% interanual.

El sector químic es manté al capdavant

El sector químic, amb un 17% del total, es manté com a principal sector exportador català, seguit del de l’alimentació i les begudes (12,9%) i el dels vehicles (12%). Aquests tres sectors, juntament amb els productes farmacèutics, el de la metal·lúrgia i els productes metàl·lics i el de la maquinària, representen gairebé dues terceres parts de l’exportació catalana el 2022.

A l’enfocament sectorial, cal afegir-hi el factor tecnològic. Les exportacions catalanes de nivell tecnològic alt creixen un 18,2% el 2022 i assoleixen els 11.576 milions d’euros. Es tracta d’una xifra rècord i que no ha deixat de créixer durant els darrers set anys.

El continent americà, on més creixen

Les exportacions catalanes pugen a totes les regions, especialment al continent americà. Als països de l’Amèrica Llatina és on més creixen el 2022, amb un 33,8%, seguit de l’Amèrica del Nord amb un 20,4%.

Tot i l’increment del pes que té el continent americà, la Unió Europea segueix augmentant el seu lideratge. França (+26,8%), Alemanya (+16,4%), Itàlia (+16,2%) i Portugal (+20,6%) són els principals socis comercials de Catalunya i concentren el 43,9% del total exportat. Per contra, cauen de manera molt destacada les exportacions a Rússia (-43,4%) i Ucraïna (-30,1%), com a conseqüència del conflicte bèl·lic.

Per la seva banda, Àsia, tot i perdre pes en benefici de l’Amèrica Llatina, es manté com a tercera destinació.

Amplia i consulta totes les dades amb l’informe complet 'Anàlisi de les exportacions catalanes 2022 (document .PDF)'.