ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2021

Informes d'anàlisi econòmica

L’estudi avalua l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles i informació directa sobre el procés d’innovació i la transformació digital i verda de les empreses catalanes davant el nou context accelerat per la crisi de la COVID-19.

30/05/2022
Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2021

Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2021

El Baròmetre de la Innovació i la transformació verda i digital a Catalunya 2021 (document .PDF), que elabora ACCIÓ, presenta en aquesta edició noves dades sobre l’estat d’innovació i transformació de les empreses catalanes. Aquestes són algunes de les dades més rellevants en l’anàlisi del 2021.

Entre les conclusions principals, destaca l’augment d’empreses catalanes que tenen previst invertir en transformació digital l’any 2022 fins al 34%, un percentatge superior al registrat el 2021 (25%).

Les previsions també destaquen l’increment d’empreses que preveuen invertir en sostenibilitat a partir de la transformació verda fins al 43%, deu punts percentuals per sobre del registrat el 2021.

Aquest és el primer any que l’informe analitza la inversió feta en transformació digital i verda. Així, les principals tecnologies incorporades per les empreses són l’Internet de les Coses (IoT), el big data i la intel·ligència artificial, i les principals actuacions són l’ús de materials reciclats, l’aprovisionament de nous materials amb certificació sostenible i les inversions en tot el cicle del producte/servei.

En termes d’activitat innovadora, més del 50% de les empreses han realitzat algun tipus d’innovació i el 24% d’aquestes ha adquirit o desenvolupat R+D l’any 2021. Per trams d’edat, les empreses emergents (d’entre 0 i 5 anys) són les que presenten una major concentració d’activitat innovadora (65%); seguides de les empreses amb més de 50 anys de vida, de les quals un 60% mantenen activitat innovadora.

Pel que fa a la tipologia, la innovació en un nou producte ha estat la principal activitat de les empreses el 2021, seguida de la innovació en sistemes TIC, en el desenvolupament del producte i el procés de negoci, en màrqueting i venda i en la producció de béns o serveis.

Segons els resultats, la majoria d’empreses que han fet alguna activitat innovadora preveu augmentar la seva facturació (58%), l’eficiència (54%), la productivitat (50%) i la creació de nous llocs de treball (16%) el 2022. A més, l’informe destaca com les empreses disruptives preveuen registrar uns impactes superiors.

Finalment, cal tenir en compte la vinculació entre innovació i internacionalització: per un costat, més de la meitat de les empreses innovadores ha exportat el 2021, i, per l’altre, només el 22% de les empreses que no innoven, exporten.

El Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2021 té com a població de referència totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya; i s’ha realitzat amb una mostra de 1.200 empreses amb representativitat per al conjunt de Catalunya.

Consulta el Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2021 (document .PDF).

Per veure l’evolució de l’estat de la innovació a Catalunya, consulta les anteriors edicions del Baròmetre: