ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2018

Informes d'anàlisi econòmica

L’estudi avalua l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte els nous enfocaments cap a un major pes dels actius intangibles i amb informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes.

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017

El Baròmetre de la Innovació (document .PDF) que elabora ACCIÓ anualment presenta en aquesta edició noves dades sobre la cultura innovadora entre les empreses catalanes. Aquestes són algunes de les dades més rellevants en l’anàlisi del 2018.

Entre les conclusions principals, destaca el creixement de l’activitat innovadora a la indústria que reforça el seu lideratge passant del 65% el 2017 al 69,7% el 2018, pel que fa al nombre d’empreses que innoven.

En termes d’evolució tecnològica, el Big Data és la tecnologia digital més incorporada per a les empreses catalanes el 2018, amb el 8,8%, seguida per la internet de les coses (IOT) que frega el 4% de les empreses. En aquest podi cal afegir la impressió 3D, incorporada pel 3,7% d’empreses, que augmenta considerablement per produir producte final.

En aquesta nova edició del Baròmetre, la facturació segueix sent un element que es veu afavorit per la innovació. De fet, el document posa de manifest que el 45% de les empreses catalanes augmentaran la facturació gràcies a la innovació.

La internacionalització de les empreses és un altre factor que creix quan ho fa la innovació. Més de la meitat de les empreses que s’hi sumen són exportadores, una xifra que creix a la indústria: prop del 89% de les empreses innovadores industrials venen els seus productes a altres països.

Pel que fa a la tipologia d’empreses per trams d’edat que han innovat el 2018, cal subratllar el creixement de la innovació entre les empreses de menys de 10 anys i les que ja superen el mig segle. Les emergents passen del 62,8% al 67% el 2018, mentre que les de més de 50 anys sobrepassen el 60%.

El Baròmetre de la Innovació té com a població de referència totes les empreses de més de nou treballadors amb seu al territori de Catalunya. Per conèixer tots els detalls de l’estat de la innovació a Catalunya, descarrega’t l’estudi complert (document .PDF).

Per veure l’evolució de l’estat de la innovació a Catalunya, consulta les anteriors edicions del Baròmetre: