ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La Internet de les coses: tendències i protagonistes

Informes tecnològics

En els propers 10 anys, la revolució de l'IOT alterarà profundament el sectors manufacturer, energètic, l'agricultura, el transport i altres sectors industrials que conjuntament representen gairebé dos terços del PIB mundial.

La Internet de les coses: tendències i protagonistes

PÍDONLA DISPONIBLE EN 2 VERSIONS: CATALÀ I ANGLÈS

La internet de les coses fa referència a la interconnexió digital d’objectes quotidians amb internet, que permet disposar d’un control integral sobre l’estat de l’objecte.

A Catalunya hi ha 251 empreses que s'hi dediquen i que en conjunt ocupen a prop de 3.200 treballadors. Principalment, es tracta de fabricants desenvolupadors de software i empreses integradores de sensors i components en dispositius.

La Internet de les Coses consisteix a enriquir diferents dispositius amb informàtica integrada i connectar-los fent servir tecnologies estàndard. Això permet que diferents dispositius es comuniquin i interactuïn tant entre ells com amb controladors més centralitzats.

El concepte IoT aplicat a la ciutat, rep el nom d’smart cities, si s’aplica a la indústria, rep el nom d’IoT industrial, i en el cas dels vehicles rep el de cotxe connectat.

D’entre les eines tecnològiques de la indústria 4.0, la internet de les coses és la que té major capacitat transformadora, i no es pot desvincular d’altres tecnologies com: la robòtica col·laborativa, la sensòrica, el big data i el núvol.

Infografia sobre IoT a Catalunya

Mitjançant l’ús d’un dispositiu de control remot (smartphone, tablet) l’usuari pot enviar o sol·licitar informació a través de la xarxa al dispositiu IoT.
A continuació, el dispositiu genera l’ordre rebuda i envia la informació sol·licitada a través de la xarxa, per ser analitzada i representada en el dispositiu de control remot.

Avantatges de la IoT

Transversalitat: s’aplica a la producció (fàbrica intel·ligent), mobilitat (smart cities) i hàbitat (smart home) entre molts d’altres.

El fet de disposar de dades en temps real sobre les variables del negoci, del procés i del producte, facilita la presa de decisions. A més, és possible identificar possibles fallides abans que es produeixin, i per tant implementar sistemes de manteniment predictiu.

Es tradueix en una reducció dels costos ja que es compta amb informació sobre l’ús i el funcionalment dels dispositius, de cadenes de subministrament, d’instal·lacions i de la seva relació entre els diferents dispositius.

Genera oportunitats d'innovació entre les empreses de diferents àmbits: productives, processos i models de negoci.

Principals players en el marcat de la IoT

Cisco, AT&T, Google, Amazon web services, Intel, IBM, Bosch, ARM, Fujitsu, General Electric, HP, Salesforce, Microsoft, Oracle, Qualcomm, SAP, Smarthings. Els principals inversors mundials d’IoT son Intel capital, GE Ventures i Qualcomm, entre d'altres.

La previsió és que la despesa mundial en IoT sigui de 745.000 milions de dòlars a finals de 2019, un increment del 15,4% respecte el 2018. Fins al 2022 s'espera que es continuï mantenint el creixement de dos dígits. Els EUA i la Xina són les regions amb una despesa més alta.

Es mostra un univers esperat d’IoT amb un volum 21.500 milions de dispositius connectats per a l’any 2025.

Els principals camps d'aplicació de la IoT són: smart home, smart cities, smart mobility, IoT industrial, gran consum, salut i subministraments.

A Catalunya, els centres TECNIO amb especialitat en l’àmbit IoT són: CD6, CEMIC, CITCEA, CEPHIS, CTTC, CVC, DAMA data management, Easy, Eurecat, GTI, Institut d’Investigació en Intel.ligència artificial, IREC, IRIS, IRTA, InLab UPC, i2CAT, La Salle, Leitat, CIT UPC, SARTI i Starlab.

Continguts relacionats