ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Vietnam

Informes país

Les exportacions catalanes al Vietnam han crescut lleugerament el 2021, un 3,3%, fins arribar als 162 milions d’euros. Catalunya hi exporta principalment productes farmacèutics, maquinària i plàstics que hi arriben a través de les més de 400 empreses catalanes que venen al país de manera regular.

Oportunitats de negoci a Vietnam

Oportunitats de negoci a Vietnam

Al Vietnam els principals sectors per volum de negoci el 2021 han estat l'agricultura, les infraestructures i la construcció, l’agricultura i l'alimentació. Per creixement de volum de negoci destaquen la mobilitat, l'audiovisual, els videojocs i les TIC i la digitalització de la indústria.

La Xina, Corea del Sud, el Japó i Taiwan són els principals proveïdors del Vietnam que importa principalment electrònica i material elèctric, tèxtil i moda i química i plàstics.

Aquestes són algunes de les oportunitats de negoci internacional que ofereix el Vietnam:

  • Vietnam, la principal alternativa als proveïdors de la Xina. La indústria tèxtil i de la confecció és una de les indústries clau del Vietnam, amb el segon volum de negocis d'exportació més gran del país. El 2019, el valor d'exportació del sector va contribuir al 16% del PIB total. Els principals factors que impulsen el creixement de la indústria són les creixents exportacions tèxtils derivades dels acords multilaterals de lliure comerç i els baixos costos laborals.
  • Vietnam s'està convertint en el centre manufacturer del sud-est asiàtic. Les facilitats per a la inversió estrangera, els baixos costos laborals i la diligència de la mà d'obra, juntament amb l'encariment de la Xina, han donat un fort impuls al país. Vietnam possiblement ofereix la millor ràtio qualitat/preu pel que fa a la producció industrial al sud-est asiàtic. El país permet als inversors estrangers mantenir el 100% del capital de la seva inversió i això, junt amb el progressiu encariment dels proveïdors xinesos i les dificultats comercials entre aquest país i els Estats Units, han reforçat el seu paper com a principal alternativa per diversificar l'origen de les compres. L'augment d'inversions reverteix també en una major necessitat de maquinària i equipaments.
  • Noves tendències en el sector de l'alimentació i les begudes. Una població jove i oberta, una major urbanització i el ràpid creixement de la renda disponible desperten l'interès en productesde consum alimentari internacionals.

Consulta totes les dades sobre el Vietnam i les millors oportunitats de negoci que ofereix a la Nota Econòmica Vietnam (document .PDF).