Maquinària, construcció i automoció, els sectors amb més oportunitats a Rússia