Innoquant, el repte de connectar el món físic i el món en línia