Cardionlive, història d'una nova joint venture a Lleida