Flax&Kale: Quan l’aposta pel canvi de model de negoci suposa un gran èxit