El CETA farà més fàcil, ràpid i barat comerciar amb el Canadà