ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

L'Hospital Sant Joan de Déu incorpora tècniques innovadores de disseny participatiu

Idees d'experts   Cristina Bustillo

Mitjançant la cocreació amb dissenyadors i altres professionals, els pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu ajuden a trobar solucions centrades en les seves necessitats reals i són partíceps de la presa de decisions.

L'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues, Barcelona, és un hospital capdavanter i de referència per a l'assistència pediàtrica i obstètrico-ginecològica, universitari i d'alta tecnologia i especialització. La seva aposta per la innovació té un doble l'objectiu: d'una banda, fomentar la cultura emprenedora entre el personal, i de l'altra, disposar d'una plataforma que permeti aprofitar aquestes idees innovadores, i aconseguir que reverteixin en una millora pels pacients i la societat en general. La incorporació del Service Design Thinking en els processos d'innovació fa possible situar els usuaris en el centre del procés de presa de decisió, i les tècniques de disseny participatiu impliquen les famílies i els professionals en la resolució del repte i agilitzen la co-creació.

L'Hospital Sant Joan de Déu incorpora tècniques innovadores de disseny participatiu

BCD

Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, d’integrar el disseny en el procés d’innovació?
La incorporació del Service Design Thinking ens permet posar a l’usuari dels nostres serveis al centre dels processos de presa de decisió.

Les tècniques de disseny participatiu faciliten el compromís de les famílies i els professionals en la resolució del repte, l’agilitat en la co-creació de la solució, consistència del model de relació en un ecosistema omni-channel i l’encaix de la proposta de valor en la visió i missió de l’entitat.

 

Teniu en compte a l’usuari en el procés d’innovació? En cas afirmatiu, quina és la seva importància i com se l’implica?
El disseny centrat en l’usuari compta amb les persones en les diferents fases del procés d’innovació de forma cabdal.

El context metodològic del Customer Development i Lean Startup aplicat al Disseny de Serveis ens permet incorporar a les famílies en els processos de disseny participatiu, tant a la fase de comprensió de necessitats i àrees d’oportunitat, com a la d’ideació, o al provo-tipatge de solucions.

 

"El disseny centrat en l’usuari compta amb les persones en les diferents fases del procés d’innovació"

Quins són els principals beneficis, tangibles i intangibles, de situar l’usuari en el centre del procés d’innovació?
Les eines de disseny participatiu ens permeten extreure tota la creativitat, riquesa i singularitat dels usuaris amb cicles de desenvolupament curts que, de forma àgil, refinen una solució que estarà alineada amb les necessitats de les persones que l’han de fer servir.

I, més enllà d’això, es facilita la co-creació de serveis propis de models de co-gestió on el ciutadà pren decisions sobre la seva salut i les seves dades en un context de serveis holístics.

 

Fins a quin punt la innovació centrada en l’usuari li reporta a l’Hospital Sant Joan de Déu els següents beneficis? Puntuar d’1 (mínima puntuació) a 10 (màxima puntuació)

 • Posicionament i diferenciació de marca: 10
 • Ajuda a donar resposta a les necessitats funcionals, socials i emocionals dels consumidors i/o dels usuaris: 10
 • Millora el producte / servei: 10
 • Increment de les vendes: 8
 • Obertura de nous mercats / internacionalització: 9

 

Pots citar un o diversos exemples de productes o serveis en què la innovació centrada en l’usuari hagi contribuït a assolir algun dels beneficis citats anteriorment?

 • Com a posicionament i diferenciació de marca: Unitat d’Assajos Clínics – Projecte KIDS Barcelona
 • Per ajudar a donar resposta a necessitats funcionals, socials i emocionals dels usuaris: Serveis Child-Life Specialist de preparació pre-quirúrgica, Projecte Hospital Sense Dolor, Sistema de Rehabilitació Pulmonar domiciliària Funny Friends
 • Per a la millora de productes o serveis: Projecte per al tractament de la obesitat amb dieta, exercici i fitbit
 • D’impacte en clients i internacionalització: Noves sales de part i redisseny del serveis de valor afegit

Serveis relacionats

Esmorzars d'Innovació

Descobreix les millors experiències de gestió de la innovació a l'empresa

Pàgines relacionades