No innovar és la manera més ràpida de desaparèixer