ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La creació d'empreses a Catalunya

Articles i altres publicacions

L'objectiu de l'estudi és aprofundir en el món de la creació d'empreses, l'activitat emprenedora dels organismes que hi donen suport i les actituds al respecte. L'estudi analitza els factors de l'entorn que condicionen la creació d'empreses a Catalunya, considerant tant els organismes i mesures de suport com les actituds de la societat catalana.

Prèviament descriu l'estructura del teixit empresarial català, i analitza la demografia de les noves empreses durant la segona meitat dels anys 90.

01/09/2005
La creació d'empreses a Catalunya

La creació d'empreses a Catalunya

Analitza l’estat actual de la creació d’empreses a Catalunya i els factors de l’entorn que condicionen el naixement de noves organitzacions. Per això, ofereix dades sobre l’estructura i demografia empresarial a Catalunya (1996-2001), compara les taxes de creació i dissolució d’empreses, estudia les causes, etc. Identifica els trets principals de les empreses catalanes (nombre, distribució sectorial, dimensió en nombre de treballadors, forma jurídica).

Indica quins organismes i mesures de suport a la creació d’empreses hi ha a Catalunya. Té en compte els tipus d’organismes i de mesures de suport tant generals com específiques. Estudia la demanda de serveis de suport a la creació d’empreses i ofereix dades dels empresaris actuals i potencials que poden sol·licitar aquests serveis (grau de coneixement, d’utilització i de valoració).

Estudia les actituds cap a la creació d’empreses, així com el desig i la intenció de fer-ho per part de la societat catalana (població general, estudiants universitaris, directius d’empresa). Identifica els factors que afavoreixen i els que dificulten la creació de noves empreses segons la societat catalana, els motius i frens, la imatge que té la societat de l’empresari català (atributs, valoració), etc.