• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Oportunitats de negoci a Guatemala

Informes país

Les exportacions catalanes a Guatemala han crescut un 3,2% el 2017 fins els 69,4 milions d’euros. Catalunya exporta principalment a Guatemala productes farmacèutics (27,5%), maquinària (12,9%) i peces de vestir (8,9%).
Oportunitats de negoci a Guatemala

Aquestes són les oportunitats de negoci més destacades per a l'empresa catalana a Guatemala:

1. Energia i recursos: Els actuals preus de l'energia elèctrica de Guatemala són els més alts de tota la regió d'Amèrica Central. L'Estat, des del Ministeri d'Energia i Mines- MEM, està impulsant una política energètica. Aquesta política energètica fomenta l'estalvi i l'eficiència energètica en tots el sectors que consumeixen energia. En aquest sentit, els operadors privats dels sectors industrial, immobiliari i constructor, són receptius a la incorporació de les noves solucions d'eficiència i estalvi energètic. Hi ha demanda actualment de serveis d'enginyeria, béns d'equip o tecnologia per desenvolupar projectes d'aplicació comercial, residencial, hospitalària i industrial.

2. Química i plàstics: La indústria guatemalenca busca proveïdors de matèries primeres, equips i subministraments per al sector químic-industrial. El sector químic proveeix transversalment els sectors industrials més actius en l'economia de Guatemala. Aquests sectors (sector construcció, sector farmacèutic, sector cosmètic, sector agrícola i sector alimentari) requereixen productes primaris i tecnologia. Actualment, els veïns Mèxic i Estats Units són els països que més negoci fan amb Guatemala en aquest sector. Això no obstant, un país com Itàlia, proper a Catalunya, també hi està competint eficaçment, demostrant que les empreses catalanes tenen oportunitats en el subministrament de productes químics als diversos sectors industrials guatemalencs.