Alimentació a Corea: un sector obert a la cultura europea.